Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Phước Lộc.jpg

Chân dung Nguyễn Phước Lộc.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
200 × 178 điểm ảnh

Cỡ tệp
7 KB

Tên tệp

Thay đổi cuối 19 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 255 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2021)13:10:23

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN PHƯỚC LỘC (Mười)
27 tháng 10 1953 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Quý Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 243 ngày ứng với ngày 25 tháng 10 năm 2021)67ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam028 tháng 05 2019 - 16:03:46