Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Văn Liêu.jpg

Chân dung Nguyễn Văn Liêu.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
119 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
6 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Thay đổi cuối 20 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 245 ngày ứng với ngày 07 tháng 11 năm 2021)09:00:36

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN VĂN LIÊU
khoảng 1925 (Ất Sửu)96822 tháng 02 2017 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Giêng năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 2 ngày ứng với ngày 09 tháng 03 năm 2021)492xã Long Trạch, huyện Rạch Kiến, tỉnh Long An, Vietnam9 tháng 06 2019 - 11:00:55