Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Đặng Phương Thảo.jpg

Chân dung Nguyễn Đặng Phương Thảo.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
59 × 59 điểm ảnh

Cỡ tệp
3 KB

Tên tệp

Thay đổi cuối 27 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 261 ngày ứng với ngày 14 tháng 11 năm 2021)20:57:29

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG THẢO
2 tháng 04 2000 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Hai năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 42 ngày ứng với ngày 09 tháng 04 năm 2021)20019 tháng 08 2019 - 14:30:36