Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Trương Ngọc Như.jpg

Chân dung Trương Ngọc Như.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
116 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
6 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Thay đổi cuối 29 tháng 11 2017 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 254 ngày ứng với ngày 16 tháng 11 năm 2021)09:21:43

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
TRƯƠNG NGỌC NHƯ
10 tháng 11 1953 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Mười năm Quý Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 246 ngày ứng với ngày 08 tháng 11 năm 2021)67716 tháng 09 2018 - 18:47:12