----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Miếu tọa lạc tại đường Quang Trung, khóm 1, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

0
Năm được thành lập
00
Quy mô của công trình

GALLERY

5a4ef04aa7e8bb018ebd45af762c51d5.md.jpg
eea79ab67bf92a4692c9b87695fb02ae.md.jpg
c15bfa25ffc89bd2f0b275170a373129.md.jpg
d85cbcbbad85816b9bc8f46958495e14.md.jpg
7f5c2d605738af783a4b4009c4915db9.md.jpg
b9f5c8bbd774ad38233b5fbd2a4bb849.md.jpg
585c327f00034fd8dc1cd0ec1cc26af6.md.jpg
6602940bc59be82c89cb6eaeb060ac3d.md.jpg
41b5d962efc2776c3946ff3d7972fac6.md.jpg
450336c0505aaae7d8fc08d5fe4746fe.md.jpg
5ead00c429fda62a27884e9b7cb4dc67.md.jpg
c057b25305971134c3f97c04dc6f275b.md.jpg

Previous reading
NHÀ THỜ CÔNG GIÁO QUẢN LONG (PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)
Next reading
ĐỀN THỜ QUỐC MẪU ÂU CƠ (PHƯỜNG 9, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)