Miếu tọa lạc tại đường Lê Thương, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

0
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

73d32dc5018ae0e4406bbfa754944bd3.md.jpg
91df9c6896347db5ff1916e38d3970de.md.jpg
6dfcc503b504138b1bd1aa7c16fab462.md.jpg
fa51fe9f269394ecb6bc101c45a86cba.md.jpg
bf22761a8e68a7b44a18604cb48fac20.md.jpg
684c5c467957f0a8a8ef8a9e48568bb0.md.jpg
805587f785ffb27062252f60b10a1b18.md.jpg
a82add4686aece0db4945a051b840e24.md.jpg
2d221baf4acd5307ac0ef97e89be1cff.md.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on Reddit
Previous reading
MIẾU HẢI THẦN – LĂNG ÔNG THỦY TƯỚNG (THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
MIẾU THIÊN HẬU (THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)