----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Miếu tọa lạc tại đường  Hai Bà Trưng, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

0
Năm được thành lập
00
Quy mô của công trình

GALLERY

0122c1cf92806649120a8ca8b1b1927d.md.jpg
ebc078b98c566d5faa973e56ecf22122.md.jpg
cd6aedd8ac7e4983b73b6822cf213d50.md.jpg
5ca672153da19a7b14f3a4cf385783a1.md.jpg
2516fc532d148a215639921235f16983.md.jpg
4f0eca77960d4efc325e6ef258573d4c.md.jpg
ecfeec3963782e3e63e553004f91a438.md.jpg
445f5fc6becb84946ce6eee6a5535373.md.jpg
0cb7042eb4c912542c971ad9ba642bad.md.jpg
bfbd3bbb1c40ca9a361559036c673d93.md.jpg
7ec9e911b1ccd7796c1eef77e639bb54.md.jpg
71ac794880b1f089b35a68a5a8dd9c16.md.jpg
638ce25b88ec8b2436d03ed7232c0284.md.jpg
6bdf20a5d7072138850f5b07f0abdc6b.md.jpg
e012fdead7e7e8860c347bdeb5b03979.md.jpg
5038f5c08be89ccf1d21d42ec7d6ed0a.md.jpg
3eadbebcd907c4e189a65f70810b48b7.md.jpg
25ec06ac84187cca286d6fde9daf826f.md.jpg
dab4815395ae253aace2f4d148761e6b.md.jpg
9ee4448e7145538e324469bc94affa0c.md.jpg
135be096cf64d446e2c0bcf2085e421d.md.jpg
028f310a71575500db8ad854d650c130.md.jpg

Previous reading
CHÙA HUỆ QUANG (PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU)
Next reading
THÁNH THẤT CAO ĐÀI CAO THƯỢNG BỬU TÒA (PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU)