----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Miếu thờ Quan đại thần tọa lạc tại xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

0
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

INFO

Vào năm Cảnh Hưng thứ 10, triều vua Lê Hiển Tông thời nhà Lê Trung hưng; tức năm 1749 (Kỷ Tỵ), Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát (1714~1765) ở xứ Đàng Trong cử các Quan đại thần Huỳnh Công Giản, Huỳnh Công Thắng và Huỳnh Công Nghệ vào trấn nhậm vùng đất Tây Ninh ngày nay. Ba ông cùng với đội binh mã của triều đình thực hiện việc di dân khai hoang lập ấp và giữ gìn an ninh ở vùng đất biên cương.

Vùng đất này thời điểm đó là một khu vực rất phức tạp, bởi sự tranh giành ảnh hưởng của Vương quốc Ayutthaya, Vương quốc Chân Lạp và các Chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Rất nhiều cuộc giao chiến khốc liệt đã diễn ra ở đây, Ba vị Quan đại thần cũng đã hy sinh trong chiến trận; tưởng nhớ công ơn của Ba anh em nhà họ Huỳnh và các nghĩa binh; nhân dân địa phương lập đền, miếu để thờ ở nhiều nơi và được gọi chung là đền thờ Quan Lớn Trà Vong.

Đây cũng chính là một tiền đề để Võ Vương tiến hành biện pháp cứng rắn nhất là chinh phạt toàn diện Chân Lạp, hình thành nên địa giới khu vực Nam Bộ ngày nay của chúng ta (1757).

GALLERY

2796f29373f12bf99515e4099160eeb7.jpg
0450bd75a4c871987afec2106b5d7a0b.jpg
4e38e0ef8b901c18099c2a560978f747.jpg
d8d7437671287b8dd2e2921d2fb04439.jpg
45f4956396f31acd96d0b6cc7ffa81db.jpg
b5e00a58af34afa0318121ee106e7308.jpg
52b60d702df3afb91af3e1c0a2bec9e8.jpg
1d917846c832fe8c39c07e273c3e3b6f.jpg
b504b3fdd221ff9409bd2614a6095359.jpg
1fac2e7cfdebab8c6ab491867c65ede6.jpg

Previous reading
ĐỀN THỜ TỘC PHAN (XÃ VĨNH LỘC A, HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
THÁNH THẤT CAO ĐÀI TÂN BÌNH (PHƯỜNG NINH SƠN, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)