----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Miếu tọa lạc tại đường Nguyễn Huệ, phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

0
Năm được thành lập
00
Quy mô của công trình

GALLERY

0255f8c0568d9a521543396ac9d5040c.md.jpg
be0e0702d1897a766e45063eb6ec094a.md.jpg
3be47549208d7fc6a0b289ab821dc310.md.jpg
438ce225a9d4ff5457eafa6ea8b06bd3.md.jpg
f22a1a4104a047e0c4d39356b92233b3.md.jpg
d34205a1c2711417de8f3dbcd5988401.md.jpg
02cc14a4e797a3dddba814efb2409a55.md.jpg
b572fe61608730495b393bb3aa2c8ddb.md.jpg
15cdfb21bbb9227d651a919876469e4b.md.jpg
2388edfb23ca146dfa146fb180851e45.md.jpg
abc23d45ab3a98b52899ca1d2c5ec015.md.jpg
3b43eee13bb1736f59baf62e61c610c4.md.jpg
579d0377eb81945ded53cfcf6458008d.md.jpg
2563aad4e875c09e9380a1ff1fb74dd7.md.jpg
5338eec6b33c58835ba70f3a112a87f1.md.jpg
6eafc76c35f1ff242c5bdee746ee3ed2.md.jpg
cd430e1c553c77051f67b6eaaf9462f5.md.jpg
ac34bcbf1898a5cfd0393d62912ae950.md.jpg

Previous reading
PHƯỚC ĐỨC MIẾU (PHƯỜNG 9, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG)
Next reading
CHÙA QUAN ÂM (PHƯỜNG 9, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG)