----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Nhà thờ tọa lạc tại: Số 182/3, đường Đào Cử, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

0000
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

27c58dd5cba17aa074876cbc85f75caf.md.jpg
a521594ef5586534b67a38e74348eeda.md.jpg
819e4902633d1df6ac2d2be9892f2fab.md.jpg
a69549f367e3e4cdfa443f0abe84a212.md.jpg
c698f167d6cffa9e9bb39ce72252bfec.md.jpg
5aed52adc7d40df7d1bdb6432742a63d.md.jpg
a27ee6d36f043be4313e621e832827e6.md.jpg
05f989df314532615c8533e0f4327abc.md.jpg
4e6c89adecc74116300fe8b697025ba3.md.jpg
100805b5fdc5d283bf01ce6e69ca7869.md.jpg
bdba804ba1c566b54274185548a34c5f.md.jpg
930e4c294eb193297283c28bcbbfdd1b.md.jpg
33b3aded85b861e36ab4bc2287cc6357.md.jpg
ccd9e156a2d6776c6e8cca24c6649fe7.md.jpg
6cc38aabe7bc30bf9283b039a9a4ece3.md.jpg
52cadb5e761a4d3ad0e728be1e8d661b.md.jpg
b850a93ce96e738c225a9fd3ac1d72d4.md.jpg
1f95b3680b28532f99e02742f9ee80f9.md.jpg
7cbbb030a5a9c46db7836cfa304b5adc.md.jpg
a7c22a53713598cfd5fe2609f3fbb44f.md.jpg
13380cc2494acdf117f99528348d5065.md.jpg

Previous reading
CHÙA HƯNG CẦN (THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
CHÙA HƯNG LONG (XÃ LONG HÒA, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)