Nhà thờ tọa lạc tại QL22, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: (+84) 0276 3522006

Giờ lễ:

  • Chúa nhật: 05:30 16:00
  • Ngày thường (Hai-Tư-Sáu):  04:45
  • Ngày thường (Ba-Năm):  16:45
  • Thứ Bảy (thay CN): 16:00

0
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

6a41aef94080318d88455daf53234cf4.md.jpg
6332467adb9d6494f589ee55d6fed278.md.jpg
abdeba5b8d3a9f8fb9748711465ee220.md.jpg
25a2a0660e2df375b60a2465597e70ea.md.jpg
eda966388eebf578dab03f8b9045b9d3.md.jpg
2ae2b04fbdbc8abc1d91c86992923a58.md.jpg
ef3400605f5febbfb1734f9ba130db55.md.jpg
adf4cfe14523618afeb83e8d69ce2438.md.jpg
f3dc49baffb76e3f0c228f8c157e3917.md.jpg
075f9ee47a6c08e03ab0316e20ca7f1a.md.jpg
194d93cfed22f3c8bd7e33c0d4986c07.md.jpg
ea81bbd575ec300ec522458a4c95066f.md.jpg
cbefb843cdebb6127bd40734ef0b734e.md.jpg
ba14728b0f0299ef755d79dd1cd0a287.md.jpg
65807b7bce9b65e51fada063a4a5aaf0.md.jpg
885f04b8b0d7f945c73d70360bee2b8a.md.jpg
5adfd513e5deb0658190c61974be85f3.md.jpg
f25f08934687fa023f06a79066939dad.md.jpg
47be4a721ab4b94af02b71b3bdb04720.md.jpg
16f42561ccdd2b8afdd2346164cce9e1.md.jpg
abb9541e9c5b3f9d2aef77154a3c1b52.md.jpg
1944a96fa73d19794bf30fd6f31e9faa.md.jpg
643913f3de231594abae4a214034abff.md.jpg
9f1bb163df460df02b876b1c7a83ea01.md.jpg
ffbaee3864c3d7da59bf8f9b66681498.md.jpg
546d38582e341a73bf685c8fdeaa8410.md.jpg
76859fa99150745a7f2e7e33acf9cc65.md.jpg
433d6c2dc78a479f73ad343330558cda.md.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit
Previous reading
THÁNH THẤT CAO ĐÀI PHƯỚC TRẠCH (XÃ PHƯỚC TRẠCH, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)
Next reading
ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU GÒ DẦU (THỊ TRẤN GÒ DẦU, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)