Nhà thờ tọa lạc tại QL22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 0276 3854370

0
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

7af6e65159cc9636861be7a8df00024a.md.jpg
0e9af3553440ab583ff9823a11b9e4d9.md.jpg
45bc66211ea4573b9485998f233f3c5e.md.jpg
a7f00a18ca63832821bf4c5813a564fc.md.jpg
61f390e9606e8655789b9cd085e4a74b.md.jpg
7c03f5b26d78a501db0c1195a03aa484.md.jpg
8b881c581cb6c07d0883d85d90c331ff.md.jpg
389fd559be078e065a04f845b543d899.md.jpg
69224e771a66509172838430365e36e2.md.jpg
2ff8fd85783702708afaf9763b47f7ed.md.jpg
ac35a11ba0a08b0a18cfc76d32107d73.md.jpg
78ee2732f634088e13a63a3e254c2485.md.jpg
463b15eecef08ed92dec12d3df04f375.md.jpg
0e682921188ebc0d1f6d091735866ef2.md.jpg
fd0db658be855f64468dc60d6fbca924.md.jpg
66dd0860b5cfec7569c019c2cf550ae1.md.jpg
ac49f16707666101377f0ea5ec0e8ca0.md.jpg
425e8392962af4d849a713580d6cd187.md.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit
Previous reading
CHÙA THẠNH LÂM (XÃ THẠNH ĐỨC, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)
Next reading
THÁNH THẤT CAO ĐÀI PHƯỚC TRẠCH (XÃ PHƯỚC TRẠCH, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)