----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Nhà thờ tọa lạc tại: Số 72, đường Phan Đình Phùng, khóm 6, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Giờ lễ:

  • Chúa nhật: 06:00 09:00 19:00
  • Chiều thứ bảy: 18:00
  • Ngày thường: 17:15

0
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

GALLERY

f9cf27c0e569d2aec6fc4f3313c97bca.md.jpg
33af7f7ad8cb8873bfbef615bb64b8eb.md.jpg
96f1bd63d0c86e64524568734a3562fd.md.jpg
ff184fde6555d8f072d77a0ede19bcad.md.jpg
22ab4dbb34c5ac1ea3cbe393c9a711b7.md.jpg
9d5c05d68c71b767d4493a40d6e63a82.md.jpg
a8d4f955c57cc7813e791047f50b5c72.md.jpg
93beeb78c2ec76ad8f41d91e29148f21.md.jpg
6ddd3923b9137e39e9cd133c224b1282.md.jpg
f6c7bd64f5187b5270a4a7389637c0de.md.jpg
4d0fb3ec9f41928742eb76f5fdc5078f.md.jpg
c02c5fbf7502825eeb8ad58c477df3d9.md.jpg
279b42600ffd49770b5e29b8494818f1.md.jpg
b7062a3ff06443a12d3e9ea8ea50e59e.md.jpg
e0ef30825b054511cec9788393b261cf.md.jpg
b7fdf47a6139928026207cf6b815a0d3.md.jpg
281ca54f57abd57e04ed35d205b2fcb1.md.jpg
e750d848314ecd82c4cdcc2dc0102364.md.jpg
be79e59d3c71521e712a55d8e78ca96f.md.jpg
df788a41c1d79db06fadd942c367ec75.md.jpg
62a0c0c19cc0253551ae454dcb258451.md.jpg
dd50939d0b5235cde077887575308800.md.jpg
0332f2c247381f2513eda53f7e7195da.md.jpg
831501808b7a6daf1879feb97a2bb72a.md.jpg

Previous reading
THÁNH THẤT CAO ĐÀI CÂY GỪA (XÃ TÂN PHONG, THỊ XÃ GIÁ RAI, TỈNH BẠC LIÊU)
Next reading
MIẾU BÀ CHÚA XỨ NƯƠNG NƯƠNG (PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)