Nhà thờ tọa lạc tại khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Giờ lễ:

  • Chúa nhật: 07:00 16:00
  • Ngày thường: 17:30

0
Năm được thành lập
00000
Quy mô của công trình

GALLERY

c03884d2823d94a8cf2c56282307ba7c.md.jpg
8ecbdd9dd5ac9f010e68003fb6f25edb.md.jpg
c5da313fba37fbe3b9534ec350be028f.md.jpg
b682f1685e47cff58db352649a2d8f7c.md.jpg
7c3f4fb5d5316339c3f1b6ea20d5364b.md.jpg
008ba00a07cc212dd04486587ff42988.md.jpg
a7ca23f62cb0e5f1175780a282d314be.md.jpg
aeb90c6c58ddd04256ba613c44dd7bab.md.jpg
5babeecb3d91fa8e05f59ec8a3fa9f14.md.jpg
f548daa8f2438c6ab009053bb92e5b8e.md.jpg
96a46b9630980edd451c40c87723a7bd.md.jpg
38c4e1df471a6b50b84f002be7e43914.md.jpg
fa4845475a873e86e7f5eefc92347ab9.md.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit
Previous reading
MỘT CẢNH ĐẸP TRONG QUÁ TRÌNH ĐI ĐIỀN DÃ Ở NAM BỘ
Next reading
LĂNG ÔNG NAM HẢI SÔNG ĐỐC (THỊ TRẤN SÔNG ĐỐC, HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU)