----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Nhà thờ tọa lạc tại khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Giờ lễ:

  • Chúa nhật: 07:00 16:00
  • Ngày thường: 17:30

0
Năm được thành lập
00000
Quy mô của công trình

GALLERY

c03884d2823d94a8cf2c56282307ba7c.md.jpg
8ecbdd9dd5ac9f010e68003fb6f25edb.md.jpg
c5da313fba37fbe3b9534ec350be028f.md.jpg
b682f1685e47cff58db352649a2d8f7c.md.jpg
7c3f4fb5d5316339c3f1b6ea20d5364b.md.jpg
008ba00a07cc212dd04486587ff42988.md.jpg
a7ca23f62cb0e5f1175780a282d314be.md.jpg
aeb90c6c58ddd04256ba613c44dd7bab.md.jpg
5babeecb3d91fa8e05f59ec8a3fa9f14.md.jpg
f548daa8f2438c6ab009053bb92e5b8e.md.jpg
96a46b9630980edd451c40c87723a7bd.md.jpg
38c4e1df471a6b50b84f002be7e43914.md.jpg
fa4845475a873e86e7f5eefc92347ab9.md.jpg

Previous reading
MỘT CẢNH ĐẸP TRONG QUÁ TRÌNH ĐI ĐIỀN DÃ Ở NAM BỘ
Next reading
LĂNG ÔNG NAM HẢI SÔNG ĐỐC (THỊ TRẤN SÔNG ĐỐC, HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU)