----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Nhà thờ Tân Định tọa lạc tại: Số 289, đường Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 0283 8290093

0000
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

30a72edffa9450fc8cec073722034743.md.jpg
cc2fc1b339d6c65df7f817f40ff6e180.md.jpg
1099bd74a713d3bc85bdb28248bfa232.md.jpg
27e80f10ada89e264a9896c2d389e1fe.md.jpg
a6ba63d232b42807c588d6adbc5514fa.md.jpg
49992626dfcececa0dbf115959fdde74.md.jpg
de37b5b38ca62721109f3d0b90528253.md.jpg
d4ac975d79cc67812c8aebbce208dec9.md.jpg
75ca2efebc4539c0a27bb69420126193.md.jpg
7473e8cc7b9a3f545080cb0f2fec94ce.md.jpg
331fa8918b9f719c0c43608d2d85249f.md.jpg
2e6aac2cdf3ca9f899a4ade15e56c630.md.jpg
360e55b5bb5c26a75f1de97a3479bc9a.md.jpg
50ed29f86acd77455bf6e227315024d5.md.jpg
9f1e74e85c65650dc7346c47ed6714cf.md.jpg
11e2c03532864b848f8d40fcca00b0d8.md.jpg
267876db6284aee33f45ac167d67ef3e.md.jpg
6b98c2b770ac589871ab7a5e6ab2ef69.md.jpg
6482e1ae7a4592b5aef5c74ae8c55569.md.jpg
c0893c6d57aff0033848238c71ca8ba6.md.jpg
0ae0d74461f91a45c33733fee0ddf55c.md.jpg
93e63ac951e583311ae72b9be2cf44d7.md.jpg
ede983ff4a51d09796a4717a504459d9.md.jpg
7d802dafe6ce5b70f27397cbde560acc.md.jpg
264bc6f674fda5bdd2e89ec8fd9fe7b4.md.jpg
25acda2c083660e0fc2bde00d91203ae.md.jpg
617e049e7db179889da20d07854a1fe3.md.jpg
03b2642ba28f6b34d52001cb9c108656.md.jpg
fc393a2ea3fcadb2ad29d9e01e052982.md.jpg
d272ef7900b64a2c4502a5cda57b404c.md.jpg
d0c01de94a42b80d5e0f7c3cf3afea1b.md.jpg
9cfbd41c74b471b3e83e2ae09ba7ae95.md.jpg
bddada2fafd38febfd20cb263e1e3f2b.md.jpg
58ca328d13245f023d4091183f4283fd.md.jpg
fc819c781fc8bc43fc5d868f284c629e.md.jpg
36056b0243167aea8da77e9ba2129150.md.jpg
8ed9bc2ee1781a42fcd90a4547408179.md.jpg
02d1699e34036d116fc75df653fdc3c5.md.jpg
a961a8b46698416006947fb5fe78777f.md.jpg
65e259b62a3cd623d5df3361061ca843.md.jpg
b87ccbb70d7b81ccd17b9247cac4d94c.md.jpg
037a7971b666cc7ab34b45f7c9c22185.md.jpg
6340b6e2b84a147830fd44007740625f.md.jpg
7660f56d0463e5ab3cb70be2520c2c93.md.jpg
7998eac5b5437b07eed8b4e90c569b3f.md.jpg
fd9749a97b8408664623400a01737f78.md.jpg
30ef63c124b1e7fa426b9972828f53d4.md.jpg
9aee4bc1df532ed4056981313fbd03da.md.jpg
61fe700b5c7a2677b21a70e9e5676314.md.jpg
808a5d9ad31e5e6e33d2474838585ea5.md.jpg
ea0d89349ae7504fcfac88f7e59ee4ae.md.jpg
6a52e7550d754f4c9ba311c846b15209.md.jpg
c78848e0c8fab2a3bb3f3cabf759b18c.md.jpg
c1d15cc1d0e1a9ea48c70a5772c6206c.md.jpg

Previous reading
CHÙA HUÊ LÂM (PHƯỜNG 2, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
THIỀN VIỆN QUẢNG ĐỨC (PHƯỜNG 8, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)