----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Nhà thờ tọa lạc tại đường Ba Mươi tháng Tư, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

0
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

8769f7218cfaedb60db13df343d5ad96.md.jpg
15983634d7b04d960d49622376ad3a1c.md.jpg
e40d401f92773c9082a0aa6f4e709df5.md.jpg
99f1ad7eef41382d705085b681493912.md.jpg
c2ed3372652566dfed6706bf00ac5eb9.md.jpg
83ebe3013613402ab11e8bb6706c1666.md.jpg
3a3728b509e5b6eb11a386a2ea6743cf.md.jpg
00f9c79ada8e3731fb984c2aeee42bde.md.jpg
8481e966ab48764edfcc591fa1db2b19.md.jpg
eebdaea80647edf3861ca122175e0ae6.md.jpg
b7dd21c8ea12d414518f1f6a06bb4c93.md.jpg
051b2329160e6bd303e7bae67dc8a24d.md.jpg
f8c79b9fc66ab9abf7d8bdd3aab0ce39.md.jpg
c070478ba86e52ace63c3b10489bd0cc.md.jpg
9e9d5520b974f4e779117bca3f924e9c.md.jpg
27abcdb1debfcc1eb8b93bbe47e2a6da.md.jpg

Previous reading
CHÙA LINH QUANG (PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)
Next reading
NHÀ THỜ TIN LÀNH TÂY NINH (PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)