----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Nhà thờ tọa lạc tại công trường Paris, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84) 0283 8220477

0000
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

47a12e67b20284c0d49e61a28ad65b97.md.jpg
110df97520a921d8cf4d80690d950c66.md.jpg
d847ecd6496ea06be47a82cf7a157a9d.md.jpg
605e53dbd26e3b96756e4927abe9dae2.md.jpg
81feb8a427199084f58bc05e74471002.md.jpg
2cad1329cfe414a00253f87d5ba53e0e.md.jpg
e929a016cfde0763f22171d1b4cdba8b.md.jpg
7519885a2ee4dc0c72767f6fa4ba8838.md.jpg
6d7a9bc09f40b6b8c3527290fa6f97bb.md.jpg
7fb4d0e7029bd8d94614573c3b52199f.md.jpg
7a5c9aa65bfba2a58ca27961ab53fdf0.md.jpg
85baa503ddbb6451eb95003ada428dde.md.jpg
7d60178ce7f38af92ba5fdd666de8036.md.jpg
d35c9685e6d667a320c449fc071f0518.md.jpg

Previous reading
THIỀN VIỆN QUẢNG ĐỨC (PHƯỜNG 8, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
NHÀ THỜ HUYỆN SĨ (PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)