----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Nhà thờ Huyện Sĩ tọa lạc tại: Số 1, đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84) 0283 8330820

Giờ lễ:

  • Chúa nhật: 5:00 6:30 8:00 9:30 16:30 18:00 19:30
  • Ngày thường: 5:00 17:30

0000
Năm được thành lập
00000
Quy mô của công trình

GALLERY

46178dd479b5d5e066099f8fa55bd3f0.md.jpg
d42c3e99f551ad8c45b5920dced4bf8e.md.jpg
79241d0736ddbe0bdd027377029548a1.md.jpg
1212085ee8978f859660841f8f4f416f.md.jpg
12d31d32124aa84d1d53ec18342cd452.md.jpg
0c0cd0bb40128c28421bdc536291398f.md.jpg
a1fe9e2b6fe754ff295055989c9a621d.md.jpg
34eee9445741d95ede40c8222d747230.md.jpg
ed677cf929dbde458d6dc29757230216.md.jpg
a4ac2207b2bc1790718e9bcb9837827e.md.jpg
7caaddcee5450d39fcf6b881cf1bd96d.md.jpg
c90fa5c47149e168c3feaf87bcfe0b88.md.jpg
774771a4967c8c6c8b4f6f1afc84a4c8.md.jpg
d0eac2a72836a78f25a00dc6f7e7f7c6.md.jpg
a94420de16f9e57125f95baf394e23d4.md.jpg
93ded00b15917802993df3671d6d23c8.md.jpg
2a2cc7e7e8fab20330a45cbbe9c7eaa3.md.jpg
8c4beccbecdc207192d40d4e7ef2bd7d.md.jpg
a360ff3bb1a0d8d6e9f7fae9fefccc68.md.jpg
163150c9bc399331cdf176a3981dea79.md.jpg
253eda3957b239adf08289764cd69ee3.md.jpg
718f39913ab6d895acd09aaf1b9cecb7.md.jpg
6363e4a0e62e364342016cccca742b84.md.jpg
816964751680c59b667098f3495e90b9.md.jpg
2853f6892cbe6fdc04a0835712ad4a6e.md.jpg
bdc492d5f5637475314d5837319a3fd0.md.jpg
575fa200609dfcca9c1eb2454a6c860f.md.jpg
c85054a678cc15a95152177955580182.md.jpg
24d7babbd9157024fa92558de08628be.md.jpg
5d7e23db6b0447ed671e4f803ced16e1.md.jpg
52994c004e9feae5f2473c262ca2dd37.md.jpg
9d3774065024de0e43df6fbe34e82e6f.md.jpg
909b07b8fd914253107539b8c5e13dd8.md.jpg
ce60c2d8c8054a777016bf2f94385810.md.jpg
9a24e865f5e0e892fda2d71c0ea5aace.md.jpg
d1ffe892216bb2e5f23cf6e6e1860504.md.jpg
b700b3e31688782f04e39ea4741ba57f.md.jpg
217b47199103124761c0dd59b0e023f2.md.jpg
85959f6a67989da623faec6fd895dfef.md.jpg
3a16483b2ee36c0202387cf8a6020c72.md.jpg
d540dbedd3caec36c898508d8ab0d236.md.jpg
3306de8efaacf7d5f013d5d98a34ce02.md.jpg
b54f919421e56ac318ebaeab647abba3.md.jpg
e553f0d8b488c31d9b3be99715899e2e.md.jpg
f921f030d1f01e50bf55885beaf829d7.md.jpg
d6858a142200171de7dd5573343aaa6c.md.jpg
871cd673dcea05e8689eb9bb13982c9d.md.jpg
51e4b2f01ff5b675f77eb6ed610a41c7.md.jpg

Previous reading
NHÀ THỜ ĐỨC BÀ (PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
TỔ ĐÌNH PHẬT BỬU (PHƯỜNG 3, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)