----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Nhà thờ Thánh Jeanne d'Arc tọa lạc tại: Số 16A, đường Hùng Vương, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 0283 8557616

0000
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

942250730c6fd719271062e09272da34.md.jpg
fa5bf12a2c1536b2c7f1cad24980db93.md.jpg
fdd4ef88e7ca026e7a19c7904f583e41.md.jpg
510b192150576e4d3f021f8bd592d57e.md.jpg
92bc5cd2000f040e9199711fc8f1d5ab.md.jpg
a731ea70249e359018b3eb23a2937b8f.md.jpg
3e83686423dce7eec00ebfed1ea0b984.md.jpg
23d42a7744da61147452a227d2e1013a.md.jpg
dd0502f5bdb2427e7a210f4eb789134e.md.jpg
7928e7bcf0a6420e1069861817db97f5.md.jpg
0713184efae308ec897418079e950ece.md.jpg
19cb8eeae849b72536ee302d69f8bdd5.md.jpg
50c1e7c6bd12e0b03fad6f44f9d29605.md.jpg
2118694914c41041ee9a74b8da863d66.md.jpg
6ad25122a679e51d53ac40c7f0446cfc.md.jpg
1e5a6daf7f4a76d2a57cf50e33e7d842.md.jpg
87617d75478d9053453ee16cac2e311f.md.jpg
62240b3c0ff2eb32c5e63222ac8175d5.md.jpg
15abb5070e1d5fbb22b1a0ba89120012.md.jpg
e152ee97620e89b23ec4c2693f0faa92.md.jpg
29dfd61ae1946dce3a6b42ee55d86018.md.jpg
0555298b210308e0740fbab5394eb0e4.md.jpg
7406e6bf85e1447b4c104b1ad8497394.md.jpg
5518d1ecbd2f61667bc86bcf7592529f.md.jpg
19bf235e7989ced219bc9da1e65e8dbf.md.jpg
367e260083fb0660483c6f9443ce8211.md.jpg

Previous reading
CHÙA GIÁC NGỘ (PHƯỜNG 3, QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ BÌNH THỚI (PHƯỜNG 3, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)