----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Chùa tọa lạc tại ấp 5, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

0000
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

GALLERY

54a471f239e6c35e0c75ab9afd7aa670.md.jpg
9ceef11e682ea18c6717b8cd73dffc3d.md.jpg
1fca13ed3c166b5d70d571e2ccdba018.md.jpg
f78a7f54cf06787b452a76fef953decd.md.jpg
ee920aff6c132ae2661d402fac4011b7.md.jpg
2fc8d645cd30ab728cba1c2310ee49bb.md.jpg
2944b4cf116f14e51c695765d2c13fce.md.jpg
43e52c65e7c2a6100f9c2ee557beb10b.md.jpg
b28b1015dd16a17e1fcaf2b81837a053.md.jpg
41229f36cb6ea2e2c3b4fa54e654a134.md.jpg
56c17db51641001b9b7c65568d98a686.md.jpg
cffb46c2a61a98b672090beacb1c4f88.md.jpg
463fc8f1dc5d0b7ced69d7ea17af0bc2.md.jpg
8b7887177686b4c93bda74cd38704a6a.md.jpg
b3944a352c41dc8d604d83b57a24c781.md.jpg
dfc0a22b48e984b81c06171351b8adfd.md.jpg

Previous reading
VIẾNG CHÙA THIỀN LÂM NGÀY RẰM THÁNG MƯỜI NĂM ĐINH DẬU
Next reading
VIẾNG CHÙA TỪ QUANG NGÀY RẰM THÁNG MƯỜI NĂM ĐINH DẬU