----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Phủ thờ tọa lạc tại đường Cách Mạng tháng Tám, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

0
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

GALLERY

23275161b2441983a88cae1a6332eeed.md.jpg
0870bcbcceb7272bc1783cc13b90d9c0.md.jpg
488d955868c3a720fb95258d6d641eaa.md.jpg
a62368f7ac2edef42d61e866fb597af0.md.jpg
768c152bd0302e10ab99b4afbfa7026e.md.jpg
e330ed294bf4ade554baffdf5c16ad4f.md.jpg
3cb47c723210bd63e13684d6ce2c2ce1.md.jpg
d3e19104edbe77aca0a1350c8813c6b5.md.jpg
8c7d1c26fe28f790c201b65ba7aa1c2b.md.jpg

Previous reading
THÁNH THẤT CAO ĐÀI NINH PHƯỚC (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)
Next reading
THÁNH THẤT THÁI BÌNH THÁNH ĐỊA (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)