----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Chùa tọa lạc tại: Số 82, đường Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

0000
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

e18db1388a9c5500b8f2e47daeeab040.md.jpg
831cd3021e77c6d0283e80dd1ade6aab.md.jpg
e820af1eba07eed074ddd35ba028dd2b.md.jpg
c43e2dcb65b80aaa0a497dbab7a07911.md.jpg
f18d1ee3c9e2937ea74e7dc6b4cef4f6.md.jpg
d096cc27b81891e3152b40d4b5615799.md.jpg
5672bbe3c19632352fd08dc4eb2720f8.md.jpg
116aa0023ae678c61035afe267685a3a.md.jpg
9387cf74c71916ecb4af8f82c601f0ae.md.jpg
5ac50c2074262e296ef853c1c6f7de83.md.jpg
87f8bbf9755cc519ce0ba34526abfd28.md.jpg
5924ed3025cc4363ac5b13f090d5e2e1.md.jpg
fdbddb5adedfdf2d6c8d7172fea04d11.md.jpg
22f8f3c9cada438d35a89d7675323678.md.jpg
98909c7e41542a9faa1f00fd6fcc35e9.md.jpg
e2eda0a4a35443bb37b0a7ae68a21a7a.md.jpg
74ecd25f855601bca9260a5c1794b180.md.jpg
fbd1b27a039a565ee5bd80823d8c44a8.md.jpg

Previous reading
TỔ ĐÌNH PHẬT BỬU (PHƯỜNG 3, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
CHÙA GIÁC NGỘ (PHƯỜNG 3, QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)