----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Thánh thất tọa lạc tại: Số 465, đường Rừng Sác, ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 0283 8742150

0
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

GALLERY

8153f2ff44f5a67e1644f1e0270bd4ca.md.jpg
ce196b6a1e6852d6536d9d00f4f975db.md.jpg
27ccd3f57bf1f1f03df7fffad9f0de58.md.jpg
23f3011b17a9ed2ff749ae80b655c30e.md.jpg
0df49c65e7a5868dc674855615ea026e.md.jpg
1f4c131806e4d296d27a08ab6c2ad7f6.md.jpg
a41da968c003ef9b3562f2222fb302d9.md.jpg

Previous reading
ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU BÌNH KHÁNH (XÃ BÌNH KHÁNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
NGŨ HÀNH MIẾU (XÃ LONG HÒA, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)