----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Thánh thất tọa lạc tại đường Lê Thương, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 0283 8740276

0000
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

GALLERY

fdd7e7e5f9cbfa099a315ef3626761ef.md.jpg
b3951e069cfab1cd3f8a59459459910d.md.jpg
b47c55d819c4ef7bd86805848145a390.md.jpg
8e59f91d37cc05280bbc39992f9a4a2b.md.jpg
a3fc644d4bbe58cfada8c4a357295511.md.jpg
5acf14203dd1bf27b96933ed0e439be4.md.jpg
cd195e4a10194773f53a289778b22591.md.jpg
5bcb54e5ec33bff9e58de87ffbb8ff0a.md.jpg
fc83aa6eaa46ef13e32ffeecede89198.md.jpg
3559ddf4797c2d6810301dc1fa55db6f.md.jpg
e0b56fb72a40f6f5d068175cf180fd5d.md.jpg
40a1710977e3446f2667ff25de1b2653.md.jpg
40190bb2b2e943f212d406b43df0c59d.md.jpg
1dae2d3aaa79d90e7c4da12ae0b3b5c1.md.jpg
290f247682ac1c6b4e9cce9bea8c6d2e.md.jpg
64a7836c5a258376300ab7257c8d8678.md.jpg

Previous reading
ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU CẦN THẠNH (THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
CHÙA HẢI ĐỨC (THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)