----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Thánh thất tọa lạc tại ấp 5, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84) 0283 7828377

0000
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

GALLERY

025f3b695d161ecd1e281ae3b14b9f75.md.jpg
7cf6a112617bcb68a4cb72fec747e67c.md.jpg
63415c002b9300171238b73a6ccf8824.md.jpg
f6989450be56886152ba2f3a1962e635.md.jpg
2b7592ed74fe4a9bfc0f5a10564e5eba.md.jpg
d6c1331978d65d7116d7b5598d06a286.md.jpg
0004fc24695a454a5cbd158117765833.md.jpg
c6422a88311d661e542695869eedabb2.md.jpg
e123916aa633fa54da8858025058ed0b.md.jpg
26fcd9f6cca23545464c2351a734ea66.md.jpg
6ddd97d15fff0fb3ae3946638fb96e6d.md.jpg
6a441d1957baa7cf51721cb915ecdb2a.md.jpg
527130188af3d78042018ab0bca86ec3.md.jpg
0f54ea041e039fe74687713593c12fe6.md.jpg
496ca4eccb5ad2318be825457cc958a5.md.jpg
ace9283072a717dfab18ff0ef4715a6e.md.jpg
27fa66a59be966fdc9569be1a6ba6883.md.jpg
cf9e88c2a3698332d4846859d18c0aa9.md.jpg
cbc32eee8ff37110018fb70e5d568b42.md.jpg
c5f7eea92fd1fe6445ad4258fe7df7b5.md.jpg
f3ddcd3e5e47ff7eccd4a164a7821266.md.jpg
1ed7d32d099212baba787f97a415fe77.md.jpg
5175462cbbed0ee56dcf03bb7abb889a.md.jpg
73981c67b2fb03848cb9b60f116c44f8.md.jpg
840ffed85e05cec0f8e3fe088cfb8099.md.jpg
dc2386778e078e9b461dead9a7cfb653.md.jpg
292d7bd87b111dc3ac5f4bbf1d1497ef.md.jpg
cf0fa4ae7c9b6293f38f1b01ea24824d.md.jpg
f8a2afe3247122d38aec4aaec3d4eb19.md.jpg
98ef7cab79368ead50716910d0b70395.md.jpg
94bce62e51cecd74a70383b19d4e90d2.md.jpg

Previous reading
CHÙA GIÁC LÂM (PHƯỜNG 10, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
CHÙA CHƠN GIÁC (XÃ PHÚ XUÂN, HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)