Thánh thất tọa lạc tại xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

0000
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

82ff175301d0a592b598330cc6cf1021.md.jpg
00632204f71652cd44daee018660cda7.md.jpg
1a36bba2ffe94590a363d15ea5611d87.md.jpg
ce4b3ff1c927c395178e2f4d83903009.md.jpg
4928bbcc1661fc56c77b22f5777468f0.md.jpg
d2de16e57c2b6c211be9b5c304921931.md.jpg
2e3fb257b7bfa598798000939349955f.md.jpg
ff67ce05b1f60659107dedaa89748e2e.md.jpg
8a736dd4050ea45f5acc6502600e6a15.md.jpg
c8691da6546a3003486c8c0143282e89.md.jpg
4de1d4510a81a2da79a8da679b9b467f.md.jpg
a744530217790d38e237e0a91a8bc447.md.jpg
8487797fd5d4560c3eb4fb57c55bac03.md.jpg
1c483bc9e56880fca958d3774851a4b0.md.jpg
a500aad6b599d9928e3d74d23ebb4941.md.jpg
09b92a78400ba2635002a45c5369e7b6.md.jpg
10ac5db4bf251574dd44ec93d9586a60.md.jpg
e110c4a8c39638ade3aa2ef5c04c4fb4.md.jpg
bd4c81caef002b61700be1c6ef9431a5.md.jpg
dea1ad9149da6014e6ea4183fa452ca3.md.jpg
92c24dc517e10b89404404b7fe0b4d6c.md.jpg
eceb505ac786189c6543c6abe582dc34.md.jpg
0ce77c3baaf7cb4de2384811cc6d15d7.md.jpg
cb60b4154484cc4731c0a26e0530fb79.md.jpg
83b2ccb5fb6a804da5af17187337712e.md.jpg
2f9f2eb3f2f958a3a35ca7f21c171e5b.md.jpg
a29d0b2e6241e8b8b86683ffc55a39d0.md.jpg
098a591d9a2cc9308d7f333c9fbcf6ea.md.jpg
83db0dc8c95468cfb100f9eff0fd8535.md.jpg
5834d50bf042c565b43fdbbeb764b06c.md.jpg
99f91de045cf83879967c982d1160469.md.jpg
ed5a3261ed37ca3c29ae71f05e864551.md.jpg
5d8ab1f75177f0a2334126b3e5039e85.md.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit
Previous reading
LĂNG ĐẠI THẦN HUỲNH CÔNG THẮNG (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)
Next reading
ĐÌNH CẨM AN (XÃ CẨM GIANG, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)