----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Thánh thất tọa lạc tại đường Điện Biên Phủ, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

0
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

GALLERY

060c706dad17363ebaa69be8d273619d.md.jpg
45bd2c0ee339f54ef48a9d21b7d5c7c5.md.jpg
ed9ca2f38d082753a0e7e4c3b246d105.md.jpg
76838569fdffa5ddccde2a950a5d0f0b.md.jpg
39938cc9ee0180a51a0dce34ea206e67.md.jpg
aec415197570067710d1aa9e8adc6397.md.jpg
7d202ac5cfab7a7fd1889d90051345f7.md.jpg
bb1c8b36bd4cc9e851cffbf08964844d.md.jpg
c7133104c39fc68ccbf4794230c60d92.md.jpg
f62f05a29aef0dcce9a07667ae5e8970.md.jpg
bc654c5d233425d2e3d32eea27f8e5af.md.jpg
c87e18826595cb776699931b9a9f930f.md.jpg

Previous reading
THÁNH THẤT CAO ĐÀI TÂN BÌNH (PHƯỜNG NINH SƠN, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)
Next reading
ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU NINH HÒA (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)