----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Thánh thất tọa lạc tại ngã tư Tân Bình, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

0000
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

64bfa5d192e6d27608e4475c355a30b7.md.jpg
daecf1ffd7e2a4bd65723eee44156c5d.md.jpg
468a54a4fa65697e3175adfd27e9e31a.md.jpg
63145d9478ecc95be25b3e1d5028894b.md.jpg
da402355f9a996336640fd6bd11479d5.md.jpg
44af3d6f123893f6f211b77962267020.md.jpg
8f656fb7847aa7e82f792877f235e6ae.md.jpg
2ccd1138b096b8d06fbfcbe6d5a8926e.md.jpg
6246112e2583ccf4528a59fb0b7196fb.md.jpg
98b8d081bac4a4cec72b073786fbb4af.md.jpg
67cc85b323bc3de761f4572e583dab08.md.jpg
7c12daccc79ca4a2d4a7b271c1805058.md.jpg
6d738cd21d11e868a163ecb05e4b6a3d.md.jpg
345c24d8a2234a5e8b4c0ff2278866e4.md.jpg

Previous reading
MIẾU THỜ ĐẠI THẦN HUỲNH CÔNG GIẢN (XÃ THẠNH TÂN, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)
Next reading
THÁNH THẤT CAO ĐÀI NINH HÒA (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)