----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Thánh thất tọa lạc tại duyên hải, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

0
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

GALLERY

9280cc9e91200a6cf07a7af5c4e77137.md.jpg
a4a5cb2ceac67e28fbd88055a7a137af.md.jpg
9144eadecde0a1b62b4c165392bd29d2.md.jpg
1a9c277181514be77d7e41248e5fac47.md.jpg
f5b80c579c029a35d0ee24ecfc66afb2.md.jpg
6e51a352fcf6d2e05619bc93acb1dbc4.md.jpg
233e52a0b9325c4a45ca22ec5ba8e423.md.jpg
54f81b1e73ef9a9162fb48cdcb76bcb3.md.jpg
acf56739af17a389c22abd88159c2063.md.jpg
1c6baaacffd4b814137f41e1fb1221e4.md.jpg
464fbd6a876f5d53207dabddbe10a991.md.jpg
b1fe622aadca87d4325169a9a8519673.md.jpg

Previous reading
GIÁO ĐIỂM ĐỒNG HÒA (XÃ LONG HÒA, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
NHÀ THỜ ĐỒNG HÒA (XÃ LONG HÒA, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)