----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Thánh thất tọa lạc tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

0000
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

GALLERY

0ef822701750eb1e3eed68a168f7365a.md.jpg
65e185f11688c6a9cf424de2966bebd3.md.jpg
fefffcc0274ce33af2be8b85316e5a97.md.jpg
d1b7a82e25d00d5646ed89cdcaf87282.md.jpg
432bc858fd53c7df7ff2d6c6188a8914.md.jpg
25e10d6622880ef509aa0142d72550ae.md.jpg
2d45b06e0447866f827e314d84b5699d.md.jpg
434cfb16ad41006aa5b47867c5e2fcbe.md.jpg
8701c9c44bc0b5d44ea44586096ec60d.md.jpg
ef53cdf62da035937209da936515aa62.md.jpg
1b48a81e4b4578f1aa746516b0c84532.md.jpg
b03f9316c7ce084a0bf91e5ff7a417bc.md.jpg
d1af3b4fcfca286c6461443b6230804a.md.jpg
e1919fa73a862ea81f979e314fd3b730.md.jpg
34f5d7d72695471d492535a68342a0cb.md.jpg
e639d464c3312b0c008909badee672f8.md.jpg
7828e6c24f74017e7dc7fd70baeb1361.md.jpg
2d988f7369cb8d71ad2afa884c2374df.md.jpg
d2d350df9ba04d27b672dd51e121bca3.md.jpg
98a24048f8c2ea20f1e9a1b20cbb1882.md.jpg
2c05ddb2c396e64806c43a3bbd78c0b7.md.jpg
7edb7e5e53ebe6eca2adede6404fb425.md.jpg
b3775185911d671aa9f01a9a2e397dd0.md.jpg

Previous reading
ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU LONG THẠNH (XÃ LONG HÒA, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
GIÁO ĐIỂM ĐỒNG HÒA (XÃ LONG HÒA, HUYỆN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)