----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Thánh thất tọa lạc tại ấp Rạch Bào, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

0000
Năm được thành lập
00000
Quy mô của công trình

GALLERY

6f1482ef9c6d6c95d5942adb793f8a5b.md.jpg
9321ebe8a95ca22b1bfd94e35928f8e9.md.jpg
be876f6ac938678bc232018fdbe16bfd.md.jpg
e59dc3275308b0e6a55965ebe2a7cb0a.md.jpg
cf893d6267fa5eb935e6900c09c6d70b.md.jpg
02192ace4c20263621ae8f19a9929655.md.jpg
70d46fddca0972499b7384ffb09bc64e.md.jpg
c17e30037663330d4663341db4d151d9.md.jpg
9a0fe3e9a8f508fa1d4124d183681648.md.jpg
cd07fb0a356f61a147f4f0e34bf40af7.md.jpg

Previous reading
ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU – HỌ ĐẠO SÔNG ĐỐC (THỊ TRẤN TRẦN VĂN THỜI, HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU)
Next reading
CHÙA BẢO TẠNG (XÃ LỢI AN, HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU)