----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Thánh thất tọa lạc tại ấp Rạch Ruộng A, xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

0000
Năm được thành lập
00000
Quy mô của công trình

GALLERY

0a9afd0282bdb61c69f7e6bef35254b6.md.jpg
ef42b33df0a0928924372c63e6d7f70e.md.jpg
f9d024bed62dc75c841e9b8dab011a99.md.jpg
028bec114f25803ed9a3e88ebf2b6482.md.jpg
14af9118e2b591f67650bf9510f0e943.md.jpg
76d6464bd3799b1973c1fd5209e2a9a0.md.jpg
22ae872162ab83ee4884d95ee2c789b0.md.jpg
336c7ce4521340c6ee26bf7ff8da5587.md.jpg
9bc9d038d1a1f12c709a468333871061.md.jpg
f6b712da37cae84af6828570478e64eb.md.jpg
5922f903a54a3e8b01339573b8a6ffbd.md.jpg
670e2d27cd4235a2792a35afb3b414d9.md.jpg
d2cc3dcba3d9fc820cc7aab261bac88e.md.jpg
f6c55a45e45bad854030bc0b4c1176e6.md.jpg

Previous reading
THÁNH THẤT SÔNG ĐỐC (THỊ TRẤN SÔNG ĐỐC, HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU)
Next reading
ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU – HỌ ĐẠO SÔNG ĐỐC (THỊ TRẤN TRẦN VĂN THỜI, HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU)