----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Thánh thất và Điện thờ tọa lạc tại: Số 112, đường Ba Mươi tháng Tư, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 0276 3812092

0000
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

6b4d7d10b1e99e70f04ca4625644a6b8.md.jpg
ebca30e2dacdd88b6d3b4c3a669f844e.md.jpg
f8bf71d325bc4dfcf9f9b570b149b80b.md.jpg
e9050464121cab94c6b29b6d149001e5.md.jpg
8caf5ec2d5d4cbdf4795c6a9b7517a52.md.jpg
b3bd009f8dca3853e8781f93864a7e28.md.jpg
b29f242d13bb64509012e0ad84677775.md.jpg
b90ea86fcc4d8672d1261b14c2787ab2.md.jpg
c01a54015588e3e119cf04219f5c09f3.md.jpg
780d22ea5d9a3e7c9cb91f49e5632b72.md.jpg
6de1dab55936a78169ec1de944130af3.md.jpg
2e3042b364e5b787ec6592e3958016ce.md.jpg
89696804b9bcc709575f65ab2a13539c.md.jpg
05d21774f4610af14774d609e586eff7.md.jpg
374942eb73216344ddeb2fcf2f3cf99a.md.jpg

Previous reading
NHÀ THỜ TIN LÀNH TÂY NINH (PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)
Next reading
ĐÌNH LONG THÀNH (XÃ LONG THÀNH NAM, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)