----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Thánh thất tọa lạc tại: Số 1347, đường Cách Mạng tháng Tám, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

0000
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

GALLERY

9963305659cbe1dc08a451be6bbfe5ca.md.jpg
bf80c6d4f4493467b905ab0b0909e99f.md.jpg
f7f4b67eff1966f6efad0db793d504b5.md.jpg
ab4ec401ec3153f4a3915c3c8eb35276.md.jpg
a3e9e4045abd164ddcc5c50cbf18d77e.md.jpg
188ee24c7ea804c065a9534e7391b777.md.jpg
d31c8815d20f8b66b5c90121a8723b3d.md.jpg
c591c1fa8296a4e34cf4b72ed9d1eecd.md.jpg
c6671e10a3b4fbb511c35d1923579e5a.md.jpg
58836bb403848f229ff45d431a2e1b36.md.jpg
5186c11ffc738dd31aac8ff68771f3a3.md.jpg
66dd75540abe169dffec7e7810c4a632.md.jpg

Previous reading
PHỦ THỜ ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG LÊ VĂN TRUNG (PHƯỜNG NINH THẠNH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)
Next reading
ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU HIỆP NINH (PHƯỜNG HIỆP NINH, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH)