Thánh thất tọa lạc tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 0276 3515109

0
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

81a98771153f390093e99cf0954bcbf2.md.jpg
7208d6a199cd9ef8714768a09ebfda8c.md.jpg
47531bccf6cef0389f488351dbbac6ab.md.jpg
20cfdbc8b09b844e2759245dd6c269c3.md.jpg
0e026e4e282078b33804d48db5ec1715.md.jpg
3cd0da6444c3d7d99f50e73789e67bb9.md.jpg
563c8c759b96f1084b63d0c12008cfa6.md.jpg
68e307b831e3481cb9c93745c0c2e8ec.md.jpg
0e7023ee0be7cb1b6fda59a0dea3925e.md.jpg
d089fd27fd7594d7955204988a1c7339.md.jpg
74f66cfeba841618e5a9d2d7c0336e73.md.jpg
030dac69b156dce6eca28f384afb429e.md.jpg
5e48565a44ad7e85f4e2c16584f347ca.md.jpg
711c5166c505eedc028c318df64977ba.md.jpg
86c052edc3b635de69393f2b91796eab.md.jpg
ce0706b2d57e2d050463321bf2d207c3.md.jpg
681f5a0af7b1d34431e0109fc769dc06.md.jpg
14442977d33365389d5dc0607dedcf24.md.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit
Previous reading
CHÙA PHƯỚC VÂN (XÃ THANH PHƯỚC, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)
Next reading
NHÀ THỜ CÔNG GIÁO BÌNH NGUYÊN (XÃ THANH PHƯỚC, HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH)