Thiền viện Quảng Đức tọa lạc tại: Số 294, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 0283 8483080

0000
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

5af8d40604a3bf27dcbe25bedf48e80d.md.jpg
60e698506b1836aa84ee22eeee80935b.md.jpg
bea6c62b0f18bbcfb2b8347c8cd1e268.md.jpg
a85677167fb7d1cfc4910189e5f18eb9.md.jpg
87a812d92c5c63517a8ad727b3f8f987.md.jpg
daf19a5fdda0044e88ed8cd867c34921.md.jpg
17636ccf527896330e1ad3531a86a246.md.jpg
6dc1775dd78576fe47b001d1e2202370.md.jpg
dc7da7933ca2286dd0cd0a05853179c0.md.jpg
da0ff363f08505d9d45bf300f5763fbf.md.jpg
cacf6cb349e5c9a435ab1b39b45f8c18.md.jpg
2b79095f7a3fc2cb9d6cf77eeb863d1a.md.jpg
f68f1fbfa9f2fa4839f93b5914b87089.md.jpg
9a821afe3fb846b422906a88b6ffac0d.md.jpg
3dca52f3e2ccd4c9aa0576737d60c734.md.jpg
009f68f45e49dc56a899e6fc9fd479cb.md.jpg
01f4415b98dbbde770e6f5f2464d226e.md.jpg
0ea8302d0dd9bda3e6c740bf80dc1566.md.jpg
d64ae21c3ef091051a78ab64c0577304.md.jpg
6e13a091e72eaafc2e48475bf183c3a3.md.jpg
197b8859be90632b3dee579a46f9c59e.md.jpg
c776f86475eb1ab67638beee5b196ff7.md.jpg
4b00854feb68839d0f9db5cf5111ca2d.md.jpg
767ec4d86122fa72aee4113f28589400.md.jpg
47b6de16404609f2f294bffa4c2a494d.md.jpg
c7ce565193eb95b9c04fcb9a07e42453.md.jpg
5424025b9cd587e8b6f8033757bb3e68.md.jpg
70736f4af342eb2ad41068c86d8375a3.md.jpg
a33963773f05c085beb2b9dc45ada358.md.jpg
d869706cb1b6c65968ae2a77e1fee697.md.jpg
0e430cefcf2e4f7ea408b909baca48ae.md.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit
Previous reading
CHÙA VĨNH NGHIÊM (PHƯỜNG 14, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
NHÀ THỜ ĐỨC BÀ (PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)