----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Miếu tọa lạc tại khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

0
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

GALLERY

2b11f9121157393f797b02b9dde122d4.md.jpg
9ea5adeb6377aca5a7d416b11780100c.md.jpg
60a54960adcd48f087f02fa8eab89a7c.md.jpg
bdc6b89b770c8107a6f9b53b107c0bd3.md.jpg
79702b6248f128204743f72c348942fd.md.jpg
c4d8e69981118ec3559a44b1818daa82.md.jpg
7a270f4e238cb4fdd25d4f4455c4cce3.md.jpg
ba477bbd23e5f8f39693c3ff31e5801e.md.jpg
5e8504366bd30553746b4af6a1f42263.md.jpg
7c5f0f68ca95365a6e3fe10bd62be49e.md.jpg
78d4d1a165ee28db9cb94cd06fbfe7c4.md.jpg
42a2cc795b2b043cc371dd020a1412ba.md.jpg
3bfeeffaf5c3dc93cd488f2faf2c4e75.md.jpg
a48b4fbc2b29b5f0ae1aab4981b8913b.md.jpg
45cdea27f3947f1b9a2c614fa3ab720d.md.jpg
e9d2841361146cc6ff70c7b8dedf2f2c.md.jpg
597d6f5c8c74f8dee32fe4629f5db470.md.jpg
6e860382c5d5bac99d8e544faab63760.md.jpg
32619858186bff81a91536dfc642bba1.md.jpg
634cfa77fe37c2661fdf15ef2dda1644.md.jpg
66f148425d00114e375d1a136bf0f0ad.md.jpg
fc1be8787da9fea6d424247fe90abb8e.md.jpg

Previous reading
LĂNG ÔNG NAM HẢI – MIẾU CÁ ÔNG (THỊ TRẤN CÁI ĐÔI VÀM, HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH CÀ MAU)
Next reading
NHÀ THỜ CÔNG GIÁO CÁI ĐÔI VÀM (THỊ TRẤN CÁI ĐÔI VÀM, HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH CÀ MAU)