----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Sở tọa lạc tại khu trung tâm trong Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh.

0
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

799d03867f53afa3d9e2467d073de7bc.md.jpg
824cc101c8d75534740e8f1b522afb57.md.jpg
8100ae9f5666d211270be9a0b537416c.md.jpg
6956fd909c4ef2bede60356770ca3d4a.md.jpg
747bdfca36d79b359eb30ee754540c52.md.jpg
c8463b0f2704222fa49e706a87f78464.md.jpg
7e1a782be1538cec33599982da0dade7.md.jpg
a2660f689cf0d59405ab4c73bc474df9.md.jpg
e9aae077bcf5a7b5b824ba86b7aa326b.md.jpg
e3260ae8947eef3c9efa946a21d9e478.md.jpg
43cd47b4401ffb8ac2cafbf22cd8cc61.md.jpg
68762013da955f6813573c87fcac415b.md.jpg
573f0f0264c7b458cd3f4f16da773408.md.jpg
2803ff95471bb2c4008442d847312593.md.jpg

Previous reading
TÒA THÁNH TÂY NINH – CƠ QUAN PHƯỚC THIỆN (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)
Next reading
TÒA THÁNH TÂY NINH – KHU BỬU THÁP CHÁNH MÔN (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)