----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Y viện tọa lạc tại khu Nam trong Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh - Điện thoại: (+84) 0276 3842905

0000
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

b5ed9d60bb1b0d72633b153160d0dbd8.md.jpg
c9fa05ecc951e02b2b35a528c6880303.md.jpg
0b8faa997e3c88e3d3bb7d2a9e87563f.md.jpg
9e108b8da86f8940d920379368725b8d.md.jpg
85c92fe25d678475be4378f38623d401.md.jpg
fcc7e5c3d7e1e3ab659160955b10c6fc.md.jpg
59ebdfa55987bffdaa756e714b8adfc7.md.jpg
87c542b9a57586345613f94ec6ed5fb8.md.jpg
0c23df19237928f65f81e04fd421f5a1.md.jpg
41bb9164e8734529acaa968058760e08.md.jpg
caac381477ef893bb8fc7d93a39a4e93.md.jpg
95c0806827ee56d82833fa2636a8dfca.md.jpg
aa302d3b8cf2393c29bad13a134cce4a.md.jpg
939d30c5a0beddc7c7ed0b81677fb4fd.md.jpg
85bfa59e83fcabfb3f48c2461e8e93c1.md.jpg
e5250bc0ce81a2aa67688bb3a144b113.md.jpg
3a51cc86a9fb28e59ba1016dea299102.md.jpg

Previous reading
TÒA THÁNH TÂY NINH – NHÀ KHÁCH (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)
Next reading
TÒA THÁNH TÂY NINH – HỘI THÁNH NAM PHONG (THỊ TRẤN HÒA THÀNH, HUYỆN HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH)