----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Tu viện Tường Vân tọa lạc tại: Số E4/6, đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 0286 2689409

0
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

7531d3fdc76984f2a2668338611542b2.md.jpg
b348e76df945acc4dcfa61ccf88e519e.md.jpg
156350df71edd077784c6ced69e9cad2.md.jpg
18030e5c5ba966fe0cb51874c703847e.md.jpg
f5aa2d787d238ae3403bd23eaea838b7.md.jpg
0b0b8918fa35ea130b97abb5948d6e60.md.jpg
4a911c4cbf69d62438710b169946e9d2.md.jpg
7af8147fcd80fa26710768d8d1c8c438.md.jpg
998bfa0fc0ffda84df5a9cf98a679615.md.jpg
f094a2c9f3ba0c4beb7afbc5bd0b3e04.md.jpg
c55d8ebf7dc59ea3f00e6234af172764.md.jpg
2ca0ab91ee471e1c8a0881b521fe07d2.md.jpg
26af347a86601946f52a0e7fa35a65ca.md.jpg
2cc0781146a7992c202fd01d5e30fb34.md.jpg
989255a4a0c18f0311b860e53fb4c1bf.md.jpg
82baa7f8d552dcd7235b2cab75889908.md.jpg
2732f8a1c48ebffb1a8b15e8cdd6c066.md.jpg
eb95368b6959997da0be09a95a7e5af3.md.jpg
18428adb77e3031412037953f7e66e8e.md.jpg
78b812d36639ab712793fe111dfb790b.md.jpg
237672245fb9c41da2b683640cadcebe.md.jpg
87879f5a1eeca49d9c9793d39db95e4a.md.jpg
358eea5865035f944b8a6dc0531af236.md.jpg
b70667f1c714426b9de39ccfbf532d5c.md.jpg
fcf5459fffa89d0d6a2d98a746d84984.md.jpg
f78df4794aaacea2873965633927ef4f.md.jpg
b130ac4f5d4da111cd09038eedc698cd.md.jpg
64870434f301ad67aca504e6f5c2209e.md.jpg
fbed9afd3725f819778a56ede445081b.md.jpg
53840a2a2b1e0c1971dffc7116be1fee.md.jpg
7a424d7fd32944a4f782d0c17f2e3f45.md.jpg
cc6dcb7f01589dab6246273435e079ae.md.jpg
b16d6a4a24ddca9651463af4e4e24a5e.md.jpg
92db2347be83c813961d53a56633caef.md.jpg
4b4e545bf4694a10f55eab2d4ebe694a.md.jpg

Previous reading
CHÙA VĨNH NGHIÊM (PHƯỜNG 14, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)
Next reading
TỔ ĐÌNH TÔN THẠNH (XÃ MỸ LỘC, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN)