----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Việt Nam Quốc Tự 越南國寺 tọa lạc tại: Số 244, đường Ba tháng Hai, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa hiện là trụ sở mới của Ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (trụ sở cũ là tổ đình Ấn Quang).

Điện thoại: (+84) 028 3865 2700

0000
Năm được thành lập
0000
Quy mô của công trình

GALLERY

3920cda9a40c059107cf8f304f6879f3.md.jpg
5797b3b32365a9e1eb92764529da9552.md.jpg
974e03ed4e0f35011fda5606939bbf8d.md.jpg
6c740432667c6fffc2e379cf109fb8d6.md.jpg
a92bc6c7a4462469f327532d03973bbd.md.jpg
a391e33e6e47651c7a7991be11b981f4.md.jpg
93632fd90fbe4e219764f7b42c1eac52.md.jpg
53c71dab4b8f49ee448eeaa94728fdb3.md.jpg
a1f0ed69c92d8e970f4227146a470a9f.md.jpg
4a3250d42d33cfc98eb0c4d403fbd308.md.jpg
6c95ed86294e54f1361feb325bc03822.md.jpg
faa389bd7bf824d9ab6c91993bda8491.md.jpg
aaa7b5e0d493463b1f1334a73feb968a.md.jpg
5a14201b6d82982f1cd0e1e74f928fc3.md.jpg
cd7f81c79724d49fe11cad1e6340582e.md.jpg
d05e8d3ebc4d54148be3fa64ed89f9c8.md.jpg
83ba96788ab008f74ceb7bc4dd7a6dac.md.jpg
b9bb247fa91a69b85b54a97204c99645.md.jpg
10bea414908dc9de000a359367075501.md.jpg
a05309be10cdf20dee1829a86d4d32c0.md.jpg
7d6fac4b7dabbfd271382039cb1e5f6b.md.jpg
7a168cf0aa4913661478d16c4279e012.md.jpg
99d92fe9105baeb340ded06039d77e86.md.jpg
ae6e6c43e8728c9bcd885629df4a6125.md.jpg
8c47f35053575c3616c0594576915da5.md.jpg
69f859750fadcb4a0334ad583c714356.md.jpg
bc18b8bb18fcf35f47ca8add29208dbe.md.jpg
8642268fc6d7125366a4e567e79e8345.md.jpg
f974712e8b94961e97229cb36d4c656f.md.jpg
bf460c90fba10a6539677b74b06b5739.md.jpg
fae9668b19f0ddce956682b81f3d4ae2.md.jpg
42e40297480f005e3f0c2c0007ab1406.md.jpg
bceb7bac2e39623264c7fcd69dd25baf.md.jpg
7e296cc5b197c6c27af308cdbd946ebe.md.jpg
25821f14f8c1eb9d4e5711cc130b272c.md.jpg
e6a87263174b0a2c459a0c9f6fa23e97.md.jpg
cd2e8bb0c0ab1df5f44b2d83be769a63.md.jpg
d0206e1e02c1ecf3b65551136dfcdbac.md.jpg

Previous reading
CHÙA HƯNG NHƠN (XÃ THẠNH PHÚ, HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU)
Next reading
ĐÌNH THẦN ĐỊNH BÌNH (XÃ TÂN THÀNH, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)