Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

BÉ NHỜ + CAO TUYẾT PHƯỢNG (Tám)

Không có con cái nào

Cha mẹ Ông bà

Thông tin nhóm gia đình
Kết hôn 7 tháng 12 2017 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 34 ngày ứng với ngày 04 tháng 12 năm 2020)

Ghi chú: Nhằm ngày Hai Mươi tháng Mười năm Đinh Dậu.
Thay đổi cuối 30 tháng 12 2018 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Mười Một năm Mậu Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 67 ngày ứng với ngày 06 tháng 01 năm 2021)18:00:47

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức