Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Sáu) 阮潢徳 + HUỲNH THỊ MÀU (Năm)

Không có con cái nào

Cha mẹ Ông bà
Chân dung NGUYỄN HOÀNG ĐỨCNGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Sáu) 阮潢徳
Sinh nhật: 27 tháng 05 1969 38 31Bệnh viện Hùng Vương, số 128, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Thông tin nhóm gia đình
Kết hôn dân sự 22 tháng 11 2003 (Nhầm ngày Hai Chín tháng Mười năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 9 ngày ứng với ngày 11 tháng 12 năm 2023)
Ghi chú: Nhằm ngày Hăm Chín tháng Mười năm Quý Mùi.
Thay đổi cuối 23 tháng 06 2019 (Nhầm ngày Hai Mốt tháng Năm năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 147 ngày ứng với ngày 08 tháng 07 năm 2023)11:23:13

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức