Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Sáu) + HUỲNH THỊ MÀU (Năm)

Không có con cái nào

Cha mẹ Ông bà
Chân dung NGUYỄN HOÀNG ĐỨCNGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Sáu)
Sinh nhật: 27 tháng 05 1969 38 31Bệnh viện Hùng Vương, số 128, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Thông tin nhóm gia đình
Kết hôn dân sự 22 tháng 11 2003 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Mười năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 54 ngày ứng với ngày 13 tháng 12 năm 2020)
Ghi chú: Nhằm ngày Hăm Chín tháng Mười năm Quý Mùi.
Thay đổi cuối 23 tháng 06 2019 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Năm năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 101 ngày ứng với ngày 11 tháng 07 năm 2020)11:23:13

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức