Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH VĂN LỢI + HUỲNH THỊ KIỀU

1 người con

Cha mẹ Ông bà

Thông tin nhóm gia đình