Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN TÝ + HUỲNH THỊ ĐIỆP

5 người con
Mộ Nguyễn Thị Mẹo - Ngô Văn Ban.jpgNGUYỄN THỊ MẸO (Ba)
Sinh nhật: khoảng 1876ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: 21 tháng 06 1942Nhà từ đường, ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam

Cha mẹ Ông bà

Thông tin nhóm gia đình
Kết hôn

Thay đổi cuối 3 tháng 07 2019 (Nhầm ngày mùng Một tháng Sáu năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 96 ngày ứng với ngày 21 tháng 07 năm 2020)00:15:11

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức