GIAPHA.ORG - Gia phả kỹ thuật số

Cá nhân

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
John DOE
1 tháng 01 1850 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Mười Một năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 165 ngày ứng với ngày 12 tháng 12 năm 2022)1720