Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Cá nhân

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | Đ

Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
PHAN ? ?
425 tháng 05 2019 - 09:52:43
PHAN THỊ ÁI THƯ (Năm)
025 tháng 05 2019 - 09:58:06
PHAN VĂN BA
030 tháng 08 2019 - 10:41:05
PHAN THỊ CẨM TÚ (Hai)
225 tháng 05 2019 - 09:58:58
PHAN THỊ CÂY
430 tháng 08 2019 - 15:27:06
PHAN VĂN CHÍ HIỂN (Ba)
023 tháng 05 2019 - 16:46:05
PHAN KIM CƯƠNG
225 tháng 05 2019 - 09:41:35
PHAN THỊ KIỀU DIỄM (Năm)
223 tháng 05 2019 - 23:43:08
PHAN VĂN DUY ANH (Hai)
023 tháng 05 2019 - 16:45:54
PHAN HÙNG ĐẢM
623 tháng 05 2019 - 17:17:36
PHAN THỊ ĐÀO (Tư)
026 tháng 05 2019 - 10:35:50
PHAN HUỲNH GIAO (Tư)
025 tháng 05 2019 - 09:57:54
PHAN VĂN HỚN
030 tháng 08 2019 - 10:42:05
PHAN LÊ HỒNG
230 tháng 08 2019 - 16:04:07
PHAN LÊ HUY KHÁNH (Ba)
2013 (Quý Tỵ)7030 tháng 08 2019 - 16:05:06
PHAN LÊ XUÂN KHÁNH (Hai)
2005 (Ất Dậu)15030 tháng 08 2019 - 16:05:42
PHAN THỊ KHÉO
1925 (Ất Sửu)95429 tháng 08 2019 - 11:27:30
PHAN THỊ KIÊN
1934 (Giáp Tuất)8669 tháng 09 2019 - 15:48:39
PHAN VĂN KIÊN
030 tháng 08 2019 - 08:54:34
PHAN VĂN LÂM
526 tháng 05 2019 - 10:32:49
PHAN VĂN LIÊM
030 tháng 08 2019 - 08:53:22
PHAN THỊ KIỀU LĨNH (Ba)
223 tháng 05 2019 - 23:39:21
PHAN VĂN LƯƠNG
030 tháng 08 2019 - 08:53:36
PHAN THỊ LUYẾN
224 tháng 05 2019 - 20:40:42
PHAN THỊ MAI (Ba)
026 tháng 05 2019 - 10:35:39
PHAN THỊ NGA (Năm)
026 tháng 05 2019 - 10:36:03
PHAN THỊ KIỀU NGA (Tư)
223 tháng 05 2019 - 23:41:23
PHAN TRUNG NGHĨA
1979 (Kỷ Mùi)41227 tháng 05 2019 - 11:16:41
PHAN MINH NGOAN (Ba)
125 tháng 05 2019 - 10:06:40
PHAN THỊ NGUYỆT
030 tháng 08 2019 - 08:54:20
PHAN NHI
1920 (Canh Thân)10067 tháng 09 2019 - 15:52:19
PHAN THỊ NHỊ
425 tháng 05 2019 - 22:12:30
PHAN THỊ QUYÊN (Hai)
026 tháng 05 2019 - 10:35:27
PHAN VĂN SƠN
529 tháng 08 2019 - 02:32:05
PHAN THỊ TÁC
430 tháng 08 2019 - 15:10:00
PHAN HÙNG THÁI (Bảy)
023 tháng 05 2019 - 23:36:59
PHAN THỊ THIA
030 tháng 08 2019 - 08:53:05
PHAN VĂN THUẬN
030 tháng 08 2019 - 08:54:04
PHAN VĂN THƯỢNG
030 tháng 08 2019 - 10:40:52
PHAN THỊ KIỀU THÚY (Sáu)
023 tháng 05 2019 - 23:45:02
PHAN THỊ THÚY AN
1985 (Ất Sửu)35027 tháng 05 2019 - 11:19:41
PHAN THỊ TRẦM
1888 (Mậu Tý)13261979 (Kỷ Mùi)419129 tháng 08 2019 - 02:24:11
PHAN THỊ KIỀU TRINH (Hai)
123 tháng 05 2019 - 23:37:29
PHAN VĂN TƯ
030 tháng 08 2019 - 10:41:45
PHAN VĂN TỰU
1910 (Canh Tuất)11061984 (Giáp Tý)367429 tháng 08 2019 - 01:33:43
PHAN VĂN ÚT
030 tháng 08 2019 - 10:42:26
PHAN VĂN VANG
223 tháng 05 2019 - 13:16:18
PHAN VĂN VŨ (Sáu)
026 tháng 05 2019 - 10:36:14
PHAN HUỲNH KHÁNH VY (Hai)
030 tháng 08 2019 - 16:07:53