Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN MINH NHỰT (Năm)Tuổi đời: 36 niên1985-

Tên đầy đủ
NGUYỄN MINH NHỰT (Năm)
Tên lót
MINH
Tên chính
NHỰT
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật khoảng 1985 (Ất Sửu) 41 36

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ NHÀNH (Ba)
4 tháng 06 2001 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Tư năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 6 ngày ứng với ngày 24 tháng 05 năm 2021) (lúc 16 tuổi)
Ông ngoại qua đờiTRẦN BÌNH CANG
25 tháng 08 2004 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Bảy năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 91 ngày ứng với ngày 17 tháng 08 năm 2021) (lúc 19 tuổi)
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị gái
8 niên
Chị gái
3 niên
Anh trai
7 niên
Bản thân