Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VĂN TÚ-

Tên đầy đủ
VĂN TÚ
Tên lót
VĂN
Tên chính
Họ chính
Kết hônHUỲNH THỊ CA (Bảy)Xem gia đình này

Gia đình với HUỲNH THỊ CA (Bảy) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái
Con gái
? ? + HUỲNH THỊ CA (Bảy) - Xem gia đình này
Chồng của Vợ
Vợ
Kết hôn:
Con trai của vợ