Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ DIỀN (Tư)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ DIỀN (Tư)
Tên lót
THỊ
Tên chính
DIỀN
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônBÙI VĂN BÊXem gia đình này

Chị em sinh raNGUYỄN THỊ ĐỊNH (Bảy)
1954 (Giáp Ngọ)

Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN ÁNH (Ba)
1962 (Nhâm Dần)

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN MÂN (Tư)
26 tháng 03 1967 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Hai năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 267 ngày ứng với ngày 09 tháng 03 năm 2020)

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN MẸT (Ba)
11 tháng 02 1970 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Giêng năm Canh Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 306 ngày ứng với ngày 30 tháng 01 năm 2020)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ LỰA
18 tháng 12 1994 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Mười Một năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 28 ngày ứng với ngày 29 tháng 12 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Anh em
Bản thân
Anh em
Anh em
Chị em
Gia đình với BÙI VĂN BÊ - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: